Δημιουργούμε μαθαίνοντας Γ'2 τάξη

 

Με αφορμή το μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος

στην Τρίτη τάξη, αυτόν τον μήνα τα παιδιά δημιούργησαν,

δουλεύοντας ομαδικά, τους δικούς τους χάρτες με γεωγραφικούς όρους

χρησιμοποιώντας μπογιές και πλαστελίνες.